Gyakran feltett kérdések

Hol és mi alapján történik a kutatás?

Szakképzett munkatársak segítségével levéltárakban, könyvtárakban, egyházi szervezeteknél a Levéltári Törvényben leírtak betartásával. Magyarországon a családtörténeti kutatások alapvető forrásai az anyakönyvek. Ebbe beletartozik az 1895-ben indult polgári anyakönyvek, azok levéltári másodpéldányai (a törvény előírta kutatási korlátok figyelembevételével), valamint 1895. előtti és utáni egyházi anyakönyvek. Szükség esetén lehetőség van a levéltárakban található egyéb források áttanulmányozása is. Ezek az információk kiegészítik az anyakönyvek, nyújtotta száraz adatokat. Ilyen források, pl. az adóösszeírások, lélekösszeírások, katonai állítási lajstromok, hivatali, vállalati, iskolai nyilvántartások, iparkamarai, céhes, telekkönyvek, polgárkönyvek, bírósági, közjegyzői, megyei, városi, hiteleshelyi iratok. További segítség lehet a könyvtárakban elérhető helytörténeti vonatkozású, forráskiadvány könyvek, folyóiratok napilapok is. Nemes, főnemes családok esetében előfordulhat, hogy a családfa már publikálásra került valamilyen feldolgozásban. De megtalálhatjuk a könyvtárban különböző német nemzetiség által lakott települések teljes anyakönyvi anyagát tartalmazó ún. Ortssippenbuch-t vagy Ortsfamilienbuch-t. Korunk világában megjelentek az offline és online elektronikus források melyek nagy segítségre lehetnek a kutatásban.

Milyen nehézségekbe ütközhetünk a zsidó család kutatása során?

Több nehézségbe is ütközhetünk. Először is nagyon sok anyakönyv megsemmisült a háború során. Az is nehézség lehet, hogy nem minden esetben jegyezték be a születést. Vagy esetleg sok évvel később tanuk igazolásával. A fiuk mindig fontosabbak voltak a lányoknál így sokszor előfordult hogy a lányokat nem anyakönyvezték. Nehéz lehet az anyakönyvek nyelvezete is, mert mind németül vagy jiddisül vagy, magyarul jegyezték fel az adatokat. Illetve egy nevet többféle helyesírással is feljegyezhettek az anyakönyvekben.

Általában milyen eredményre lehet számítani?

A tapasztalatok szerint vannak bizonyos tényezők, amelyek gyors és eredményes kutatást tesznek lehetővé, és vannak olyanok, amelyek lassítják, esetleg eredménytelenné teszik a kutatást. Előnyt jelenthet, ha a keresett ősök családneve nem túl gyakori, ha a család generációkon keresztül egy nem túl nagy településen lakott. Ezzel szemben körülményesebb, lassabb (és költségesebb) a kutatás, ha a felmenők gyakori vezetékneveket viseltek, a család sokat költözött az idők során, vagy pl. nagyvárosban lakott. Sajnos előfordul, hogy egy-egy településről az anyakönyvek vagy egyéb források hiányoznak vagy a hiányzó évek, darabok miatt nem folyamatosak. Ilyenkor, bizonyos esetekben, sikerülhet más források felhasználásával megkerülni a hiányokat. Természetesen a teljes kutatást több részletre vagy szakaszra lehet bontani, mert a gyakorlat szerint teljesen befejezett kutatás nincs. Minden szakaszban a megbízó az addig elért eredmények birtokában eldöntheti, hogy a kutatás folytatódjon vagy sem. Ilyen módon a megbízónak minden esetben lehetősége van kontrollálni a kutatást és annak költségeit.

Meddig lehet visszamenni az időben, a családtörténetben?

Az egyházi anyakönyvek csak a XVIII. század elejétől indulnak így általában a családfát is, eddig lehet visszavezetni a legnagyobb bizonyossággal.

Mit jelent a genealógiai túra?

A túra keretében elvezetjük Önt a történelmi Magyarország különböző helyszíneire, ahol feltérképezheti ősei egykori lakhelyét, felkutathatjuk együtt a régi temetőket, illetve találkozhat ismeretlen rokonaival.

Mi alapján keressük az élő személyeket?

A kutatás során felhasználunk anyakönyveket, összeírásokat, lakcímjegyzékeket, telefonkönyveket, személyi adattárakat. Természetesen itt szükség lehet további források bevonására is. Mint például a temetők nyilvántartásai, Polgármesteri Hivatalok, a Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatalra is. Ezekben az esetekben „a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyil­vánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény” figyelembe vételével történik a személyes adatok kezelése. Az ezek után megtalált személlyel vagy a családdal történt egyeztetés után adjuk át Önnek a keresett személy elérhetőségét.

Mit jelent a részletkutatás?

A családfán hiányzó egy –egy személy felkutatása anyakönyvekben, adatbázisokban. Illetve lehetőség van az Ön által keresett épületek, temetők, sírhelyek és birtokok felkutatására is.

Pontosan mit tartalmaz a kutatási dokumentáció?

Egy lefűzött dosszié, amely a készen kapott és a megtalált adatokra épülő a forrásokat pontosan megjelölő hosszabb rövidebb tanulmányt, amely helytörténeti összefoglalót is tartalmaz. A lefűzött dosszié tartalmazza szövegbe foglalt családtörténeti adatokat. A kinyomtatott családfákat. A kutatás során megtalált források

másolatai (eredeti megtalálási helyük feltüntetésével). Ez a dosszié vagy kinyomtatva és/vagy számítógépes hordozón átadva (Word dokumentum, CD vagy DVD lemezre felírva).

Milyen dokumentumok vagy adatok szükségesek a kutatás elkezdéséhez?

Mielőtt a kutatást megrendelné érdemes a lehető legtöbb információt összegyűjteni a családról. Ezen információk forrásai lehetnek keresztlevelek, anyakönyvi kivonatok, családi bibliába írt feljegyzések, a család közelebbi és távolabbi rokonságának szóbeli ismeretei. A legfontosabb, hogy a kutatandó ősök, családtagok mely településeken és nagyjából mikor születhettek, házasodhattak, vagy halhattak meg, mi volt a foglalkozásuk, milyen iskolába jártak, mely felekezethez tartoztak.

Hogyan tud fizetni?

A kapcsolatfelvétele után az ajánlat elfogadása esetén 20 % előleg befizetése esetén indul a szolgáltatás teljesítése. Az előleg megfizetése esetén automatikusan elfogadottnak tekintjük a megrendelését.
Az elkészült anyagot személyesen vagy az Ön által választott módon kapja meg.

Kérjük, írjon Ön is bővítse kérdéseivel ezt a rovatot – olyan kérdésekkel, amik ezzel a témával kapcsolatosak, – és mi választ adunk rá.

Írja, meg milyen kérdésekre szeretne választ kapni a szolgáltatásunkkal kapcsolatban.